© Babr24.com

4099

09.04.2005, 20:02

II. .

( 6 1979 , )

Totus Tuus ego sum (" ")

. .

" , , " (., 24:42) - , , . , , , . , , , , : Totus Tuus. , . , . . . , .

VI. .

, . , , . . , ( II, - Lenta.Ru) , . , , , , .

, , VI. ( : , , 13.03.92). .

Apud Dominum misericordia et copiosa apud Eum redemptio (" ", . 129:7)

II

, 06.03.1979

, .

05.03.1990

* * *

:

, , , , , , , , , . , , : , , - .

* * *

24.02 - 01.03.1980

, . - , , ( : ) .

, - VI, - , 6 1979 , ( ).

, . - . , - .

, , - . , - , . (, , , ) , , , ; , . Sanguis martyrum semen christianorum (" - "). - , , ...

. , . Totus Tuus, . , , , [] . , , : , ( ); , , .

, - , .

II

* * *

Totus Tuus ego sum

05.03.1982

( ) , 06.03.1979. , ( ), . () , .

13.05.1981 , 1980 (24.03-01.03). - , (Totus Tuus).

II

* * *

05.03.1982

06.03.1979 (" "), , : , - , .

01.03.1985 ( )

- " ": " " "" ; , , , - , .

II

* * *

, 2000-,

(12.03-18.03)

[ ]

1. 16 1978 II, : " ". , , , . , . . , . . ", , ", - , , , .

, , 16 1978 . , , 2000- . 24 1999 , , , , , , 19 , " ". , , .

2. 2000- , 20- , 21-. , , , , , 80 ("octogesima adveniens"), , : Nunc dimittis ( [ , , , ], , 2:29).

13 1981 , , . , , . . , , , 16 1978 . () , . " - ; - : , , - " (., 14:8). , , , , .

, 06.03.1979. , . , , , 80- . 1989 . ; , . , , .

4. in medio Ecclesia (" ") , , - - . , , . , , , . , .

In medio Ecclesia... - - . - .

5. ! , - , , - , .

, in medio Ecclesia, , , , , , - - , , , , , .

, ad limina Apostolorum ( , ) ! -, ! ! , , !

, , , , ( , ), , , , , , , , , , , , , , ... ... ... , .

: " ".

In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum ("! ", ., 23:46)

17.03.2000 ..

Lenta.Ru


Testament Jana Pawa II, z dnia 6.III.1979 (i dodatki pniejsze)

W Imi Trjcy Przenajwitszej. Amen.

"Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybdzie" (por. Mt 24, 42) - te sowa przypominaj mi ostateczne wezwanie, ktre nastpi wwczas, kiedy Pan zechce. Pragn za nim pody i pragn, aby wszystko, co skada si na moje ziemskie ycie, przygotowao mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastpi, ale tak jak wszystko, rwnie i t chwil oddaj w rce Matki mojego Mistrza: totus Tuus. W tych samych rkach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z ktrymi zwizao mnie moje ycie i moje powoanie. W tych Rkach zostawiam nade wszystko Koci, a take mj Nard i ca ludzko. Wszystkim dzikuj. Wszystkich prosz o przebaczenie. Prosz take o modlitw, aby Miosierdzie Boe okazao si wiksze od mojej saboci i niegodnoci.

W czasie rekolekcji przeczytaem raz jeszcze testament Ojca witego Pawa VI. Lektura ta skonia mnie do napisania niniejszego testamentu.

Nie pozostawiam po sobie wasnoci, ktr naleaoby zadysponowa. Rzeczy codziennego uytku, ktrymi si posugiwaem, prosz rozda wedle uznania. Notatki osobiste spali. Prosz, aeby nad tymi sprawami czuwa Ks. Stanisaw, ktremu dzikuj za tyloletni wyrozumia wspprac i pomoc. Wszystkie za inne podzikowania zostawiam w sercu przed Bogiem Samym, bo trudno je tu wyrazi.

Co do pogrzebu, powtarzam te same dyspozycje, jakie wyda Ojciec wity Pawe VI. (dodatek na marginesie: Grb w ziemi, bez sarkofagu. 13.III.1992). O miejscu niech zdecyduje Kolegium Kardynalskie i Rodacy.

"Apud Dominum Misericordia et copiosa apud Eum redemptio"

Jan Pawe pp. II

Rzym, 6.III.1979.

Po mierci prosz o Msze wite i modlitwy.

5.III.1990.

***

Wyraam najgbsz ufno, e przy caej mojej saboci Pan udzieli mi kadej aski potrzebnej, aby sprosta wedle Jego Woli wszelkim zadaniom, dowiadczeniom i cierpieniom, jakich zechce zada od swego sugi w cigu ycia. Ufam te, e nie dopuci, abym kiedykolwiek przez jakie swoje postpowanie: sowa, dziaanie lub zaniedbanie dziaa, mg sprzeniewierzy si moim obowizkom na tej witej Piotrowej Stolicy.

***

24.II. - 1. III.1980.

Rwnie w cigu tych rekolekcji rozwaaem prawd o Chrystusowym kapastwie w perspektywie owego Przejcia, jakim dla kadego z nas jest chwila jego mierci. Rozstania si z tym wiatem - aby narodzi si dla innego, dla wiata przyszego, ktrego znakiem decydujcym, wymownym jest dla nasZmartwychwstanie Chrystusa.

Odczytaem wic zeszoroczny zapis mojego testamentu, dokonany rwnie w czasie rekolekcji - porwnaem go z testamentem mojego wielkiego Poprzednika i Ojca Pawa VI, z tym wspaniaym wiadectwem o mierci chrzecijanina i papiea - oraz odnowiem w sobie wiadomo spraw, do ktrych sporzdzony przeze mnie (w sposb raczej prowizoryczny) w zapis z 6.III.1979 si odnosi.

Dzisiaj pragn do niego doda tylko tyle, e z moliwoci mierci kady zawsze musi si liczy. I zawsze musi by przygotowany do tego, e stanie przed Panem i Sdzi - a zarazem Odkupicielem i Ojcem. Wic i ja licz si z tym nieustannie, powierzajc w decydujcy moment Matce Chrystusa i Kocioa - Matce mojej nadziei.

Czasy, w ktrych yjemy, s niewymownie trudne i niespokojne. Trudna take i nabrzmiaa waciw dla tych czasw prb - staa si droga Kocioa, zarwno Wiernych jak i Pasterzy. W niektrych krajach, (jak np. w tym, o ktrym czytaem w czasie rekolekcji), Koci znajduje si w okresie takiego przeladowania, ktre w niczym nie ustpuje pierwszym stuleciom, raczej je przewysza co do stopnia bezwzgldnoci i nienawici. Sanguis Martyrum - semen Christianorum. A prcz tego - tylu ludzi ginie niewinnie, choby i w tym kraju, w ktrym yjemy...

Pragn raz jeszcze cakowicie zda si na Wol Pana. On Sam zdecyduje, kiedy i jak mam zakoczy moje ziemskie ycie i pasterzowanie. W yciu i mierci Totus Tuus przez Niepokalan. Przyjmujc ju teraz t mier, ufam, e Chrystus da mi ask owego ostatniego Przejcia czyli Paschy. Ufam te, e uczyni j poyteczn dla tej najwikszej sprawy, ktrej staram si suy: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich narodw i ludw (wrd nich serce w szczeglny sposb si zwraca do mojej ziemskiej Ojczyzny), dla osb, ktre szczeglnie mi powierzy - dla sprawy Kocioa, dla chway Boga Samego.

Niczego wicej nie pragn dopisa do tego, co napisaem przed rokiem - tylko wyrazi ow gotowo i ufno zarazem, do jakiej niniejsze rekolekcje ponownie mnie usposobiy.

Jan Pawe pp. II

***

5.III.1982.

W cigu tegorocznych rekolekcji przeczytaem (kilkakrotnie) tekst testamentu z 6.III.1979. Chocia nadal uwaam go za prowizoryczny (nie ostateczny), pozostawiam go w tej formie, w jakiej istnieje. Niczego (na razie) nie zmieniam, ani te niczego nie dodaj, gdy chodzi o dyspozycje w nim zawarte.

Zamach na moje ycie z 13.V.1981 w pewien sposb potwierdzi suszno sw zapisanych w czasie rekolekcji z 1980 r. (24.II - 1.III).

Tym gbiej czuj, e znajduj si cakowicie w Boych Rkach - i pozostaj nadal do dyspozycji mojego Pana, powierzajc si Mu w Jego Niepokalanej Matce (Totus Tuus).

Jan Pawe pp. II

***

5.III.1982.

Ps. W zwizku z ostatnim zdaniem testamentu z 6.III.1979 (o miejscu m.in. pogrzebu) "niech zdecyduje Kolegium Kardynalskie i Rodacy" - wyjaniam, e mam na myli Metropolit Krakowskiego lub Rad Gwn Episkopatu Polski - Kolegium Kardynalskie za prosz, aby ewentualnym probom w miar monoci uczynili zado.

***

1.III.1985 (w czasie rekolekcji):

Jeszcze - co do zwrotu "Kolegium Kardynalskie i Rodacy": "Kolegium Kardynalskie" nie ma adnego obowizku pyta w tej sprawie "Rodakw", moe jednak to uczyni, jeli z jakich powodw uzna za stosowne.

JPII

***

Rekolekcje jubileuszowego roku 2000

(12.-18.III.)

(do testamentu)

1. Kiedy w dniu 16.padziernika 1978 konklawe kardynaw wybrao Jana Pawa II, Prymas Polski kard. Stefan Wyszyski powiedzia do mnie: "zadaniem nowego papiea bdzie wprowadzi Koci w Trzecie Tysiclecie". Nie wiem, czy przytaczam to zdanie dosownie, ale taki z pewnoci by sens tego, co wwczas usyszaem. Wypowiedzia je za Czowiek, ktry przeszed do historii jako Prymas Tysiclecia. Wielki Prymas. Byem wiadkiem Jego posannictwa, Jego heroicznego zawierzenia. Jego zmaga i Jego zwycistwa. "Zwycistwo, kiedy przyjdzie, bdzie to zwycistwo przez Maryj" - zwyk by powtarza Prymas Tysiclecia sowa swego Poprzednika kard. Augusta Hlonda.

W ten sposb zostaem poniekd przygotowany do zadania, ktre w dniu 16. padziernika 1978 r. stano przede mn. W chwili, kiedy pisz te sowa jubileuszowy Rok 2000 sta si ju rzeczywistoci, ktra trwa. W nocy 24 grudnia 1999 r. zostaa otwarta symboliczna Brama Wielkiego Jubileuszu w Bazylice w. Piotra, z kolei u w. Jana na Lateranie, u Matki Boej Wikszej (S.Maria Maggiore) - w Nowy Rok, a w dniu 19 stycznia Brama Bazyliki w. Pawa "za murami". To ostatnie wydarzenie ze wzgldu na swj ekumeniczny charakter szczeglnie zapisao si w pamici.

2. W miar jak Rok Jubileuszowy 2000 posuwa si naprzd, z dnia na dzie i z miesica na miesic, zamyka si za nami dwudziesty wiek, a otwiera wiek dwudziesty pierwszy. Z wyrokw Opatrznoci dane mi byo y w tym trudnym stuleciu, ktre odchodzi do przeszoci, a w roku, w ktrym wiek mego ycia dosiga lat osiemdziesiciu ("octogesima adveniens"), naley pyta, czy nie czas powtrzy za biblijnym Symeonem "Nuncdimittis" (teraz pozwl [Panie odej sudze swemu] - przyp.red.)?

W dniu 13. maja 1981 r., w dniu zamachu na Papiea podczas audiencji na placu w. Piotra, Opatrzno Boa w sposb cudowny ocalia mnie od mierci. Ten, ktry jest jedynym Panem ycia i mierci, sam mi to ycie przeduy, niejako podarowa na nowo. Odtd ono jeszcze bardziej do Niego naley. Ufam, e On Sam pozwoli mi rozpozna, dokd mam peni t posug, do ktrej mnie wezwa w dniu 16. padziernika 1978. Prosz Go, aeby raczy mnie odwoa wwczas, kiedy Sam zechce. "W yciu i mierci do Pana naleymy ... Pascy jestemy" (por. Rz 14, 8). Ufam te, e dokd dane mi bdzie spenia Piotrow posug w Kociele, Miosierdzie Boe zechce uycza mi si do tej posugi nieodzownych.

3. Jak co roku podczas rekolekcji odczytaem mj testament z dnia 6.III.1979. Dyspozycje w nim zawarte w dalszym cigu podtrzymuj. To, co wwczas a take w czasie kolejnych rekolekcji zostao dopisane, stanowi odzwierciedlenie trudnej i napitej sytuacji oglnej, ktra cechowaa lata osiemdziesite. Od jesieni roku 1989 sytuacja ta ulega zmianie. Ostatnie dziesiciolecie ubiegego stulecia wolne byo od dawniejszych napi, co nie znaczy, e nie przynioso z sob nowych problemw i trudnoci. Niech bd dziki Boej Opatrznoci w sposb szczeglny za to, e okres tzw. "zimnej wojny" zakoczy si bez zbrojnego konfliktu nuklearnego, ktrego niebezpieczestwo w minionym okresie wisiao nad wiatem.

4. Stojc na progu trzeciego tysiclecia "in medio Ecclesiae", pragn raz jeszcze wyrazi wdziczno Duchowi witemu za wielki dar Soboru Watykaskiego II, ktrego wraz z caym Kocioem - a w szczeglnoci z caym Episkopatem - czuj si dunikiem. Jestem przekonany, e dugo jeszcze dane bdzie nowym pokoleniom czerpa z tych bogactw, jakimi ten Sobr XX wieku nas obdarowa. Jako Biskup, ktry uczestniczy w soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostatniego dnia, pragn powierzy to wielkie dziedzictwo wszystkim, ktrzy do jego realizacji s i bd w przyszoci powoani. Sam za dzikuj Wiecznemu Pasterzowi za to, e pozwoli mi tej wielkiej sprawie suy w cigu wszystkich lat mego pontyfikatu.

"In medio Ecclesiae" ... od najmodszych lat biskupiego powoania -

wanie dziki Soborowi - dane mi byo dowiadczy braterskiej wsplnoty Episkopatu. Jako kapan Archidiecezji Krakowskiej dowiadczyem, czym jest braterska wsplnota prezbyterium - Sobr za otworzy nowy wymiar tego dowiadczenia.

5. Ile osb winien bym tutaj wymieni? Chyba ju wikszo z nich Pan Bg powoa do Siebie - Tych, ktrzy jeszcze znajduj si po tej stronie, niech sowa tego testamentu przypomn, wszystkich i wszdzie, gdziekolwiek si znajduj.

W cigu dwudziestu z gr lat speniania Piotrowej posugi "in medio Ecclesiae" doznaem yczliwej i jake owocnej wsppracy wielu Ksiy Kardynaw, Arcybiskupw i Biskupw, wielu kapanw, wielu osb zakonnych - Braci i Sistr - wreszcie bardzo wielu osb wieckich, ze rodowiska kurialnego, ze strony wikariatu Diecezji Rzymskiej oraz spoza tych rodowisk.

Jake nie ogarn wdziczn pamici wszystkich na wiecie Episkopatw, z ktrymi spotykaem si w rytmie odwiedzin "ad limina Apostolorum" Jake nie pamita tylu Braci chrzecijan - nie katolikw? A rabina Rzymu? i tylu innych przedstawicieli religii pozachrzecijaskich? A ilu przedstawicieli wiata kultury, nauki, polityki, rodkw przekazu?

6. W miar, jak zblia si kres mego ziemskiego ycia, wracam pamici do jego pocztku, do moich Rodzicw, Brata i Siostry (ktrej nie znaem, bo zmara przed moim narodzeniem), do wadowickiej parafii, gdzie zostaem ochrzczony, do tego miasta mojej modoci, do rwienikw, koleanek i kolegw ze szkoy podstawowej, z gimnazjum, z uniwersytetu, do czasw okupacji, gdy pracowaem jako robotnik, a potem do parafii w Niegowici, i krakowskiej w. Floriana, do duszpasterstwa akademickiego, do rodowiska ... do wielu rodowisk ... w Krakowie, w Rzymie ... do osb, ktre Pan mi szczeglnie powierzy -

wszystkim pragn powiedzie jedno: "Bg Wam zapa"!

"In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum".

A.D.

17.III.2000.

© Babr24.com

4099

09.04.2005, 20:02

URL: https://babr24.com/?ADE=20975

bytes: 24876 / 24783

Telegram

:

: .

" "

17.08 15:04
₽200

17.08 13:55
.

17.08 13:48
-

17.08 13:33
COVID-19 2,1 ,

17.08 13:30

17.08 13:16
-

17.08 13:13
.

17.08 13:05
: